Harmoni

Askurna i Al. Finns i natur, vitlaserad.
Höjd 31,5 cm
Förgänligt material

Urnor Image

Urnor Image

Image: