Sand

Miljövänlig urna av sand från våra svenska stränder. Lämplig för spridning till sjöss.

Urnor Image

Image: