Urnor

Valet av urna ger stora möjligheter att avspegla den avlidnes liv och personlighet.

Materialet i urnan avgör om den ska hålla beständigt eller bli en del av naturens kretslopp.

 

Våra urnor är tillverkade enligt miljökravsspecifikationen ”Normgivande bestämmelser för askurnor” som utformats i samråd mellan begravningsbranschen och träindustrin.

 

Priser från 850 kr.

Prislista för Urnor (öppnas i nytt fönster)