Arvskifte Södertälje – Komplett juridisk hjälp vid begravning – Södertälje Begravningsbyrå i Södertälje

Arvskifte Södertälje

Arvskifte Södertälje: Komplett, auktoriserad hjälp kring arvskifte i Södertälje med omnejd

Södertälje Begravningsbyrå tillhandahåller komplett, auktoriserad hjälp kring arvskifte i Södertälje, Salem, Järna, Enhörna, Hölö Mörkö, Mölnbo, Vagnhärad, m fl. Du är varmt välkommen att kontakta oss närsomhelst – för komplett, experthjälp kring arvskifte. Om dödsboet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan dödsbodelägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. Det är först när arvskiftet är upprättat som man kan avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv. Bästa hjälpen med detta får ni allltid hos oss på Södertälje Begravningsbyrå i Södertälje, Salem, Järna, Enhörna, Hölö Mörkö, Mölnbo, Vagnhärad, m fl. Vi är en auktoriserad begravningsbyrå som har en egen auktoriserad boutredare.

Ladda gärna ned vår broschyr ”Juridik vid dödsfall” som du hitttar här bland många andra hjälpsamma broschyrer om begravningar och familjejuridik. I broschyren ”Juridik vid dödsfall” hittar du mer info om, samt tillförlitlig vägledning kring arvskifte. Du är förstås också alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Södertälje Begravningsbyrå för komplett, professionell & fullt auktoriserad hjälp kring arvskifte.

Arvskifte Södertälje: Godkännanden från samtliga dödsbodelagare

När förvaltningen är slutförd görs alltid en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag upprättas som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga dödsbodelägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Arvskifte Södertälje: Beställ upprättande av arvskifte

Du kan enklast beställa upprättande av arvskifte i samband med att du ordnar komplett begravning online, här i vårt lätthanterliga verktyg Begravningsbyrån Online: Planera & beställ begravning i Södertälje, Salem, Järna, Enhörna, Hölö Mörkö, Mölnbo, Vagnhärad, m fl, men det går förstås även alldeles utmärkt att skicka ett meddelande till oss, ringa till oss eller besöka oss.

Arvskifte Södertälje - Komplett juridisk hjälp vid begravning - Södertälje Begravningsbyrå i Södertälje - 2  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Södertälje med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.