Gravplats Södertälje – Val av gravplats – Södertälje Begravningsbyrå i Södertälje

Gravplats Södertälje

Gravplats Södertälje: Val av gravplats

På denna sida hittar du hjälp, vägledning och information om gravplats & val av gravplats i Södertälje, Salem, Järna, Enhörna, Hölö Mörkö, Mölnbo, Vagnhärad, m fl. Här finns information om traditionell gravplats, minneslund, askgravlund & spridning av aska.

Gravplats Södertälje: Begravningsformer

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning begravs man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsakten. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdagen. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom transportkostnader. Detta då det finns en rikstäckande clearing mellan olika församlingar.

Gravplats Södertälje: Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Gravplats Södertälje: Minneslund

Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden. Spridning av askan förekommer på vissa ställen.

Gravplats Södertälje: Askgravlund

Allmän urnlund eller askgravlund finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett alternativ till traditionell gravplats och minneslund. Man vet var gravplatsen är och man kan ha en markering, ofta en enkel sten eller mässingsskylt. Graven sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravplats Södertälje: Spridning av aska

Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande.

Gravplats Södertälje - Val av gravplats - Södertälje Begravningsbyrå i Södertälje - 2  
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Södertälje med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.