Företaget Södertälje Begravningsbyrå

Företaget

Södertälje Begravningsbyrå

Södertälje Begravningsbyrå är Södertäljes äldsta begravningsbyrå och startade sin verksamhet 1906.

Vision

Att vara ett prisvärt alternativ utan att pruta på kvalitet och god service. Detta är möjligt genom det lokala företagets flexibilitet och personliga engagemang som kommer våra kunder till godo.

Samarbete

Våra samarbetspartners är i största utsträckning lokala företag. En medveten strategi som gynnar vår trakt och miljön.

Kundinformation - övriga villkor och regler

Sedvanlig information övriga villkor och regler.

Hitta till oss

Vår besöksadress är Jovisgatan 6 i Södertälje. Vi har blå markiser och ligger i backen upp från Stortorget, i kvarteret ovanför S:ta Ragnhilds kyrka.
Ring oss för vägbeskrivning 08-550 303 37.

Off